Pingskonferens Kom Helige Ande

19-20 maj

 

Välkommen på Pingskonferensen "Kom Helige Ande", 19-20 maj på Kungsporten!

Lördag 19 maj kl. 18.00: Möte med Simon Ahlstrand m. team från Livets Ords Bibelcenter.
Sön 20 maj kl. 10.30: Gudstjänst
Sön 20 maj kl. 18.00: Möte med Simon Ahlstrand m. team från Livets Ords Bibelcenter.

Livets Ords Bibelcenter har under de senaste månaderna fått uppleva en stark andeutgjutelse. Kom och sök den Helige Ande tillsammans med oss, vi längtar efter att få ta del av Andens liv!

 

Kungsportskyrkan

Välj enhet