Nytt motto: Kom och följ mig!

Kungsportskyrkan 2023


Årets motto och ny predikoserie!

Den 15 januari presenterades mottot för 2023 - Kom och följ mig!

Det kristna livet är en resa, en vandring. Resan har en startpunkt – mötet med Jesus. Längs med resan finns det vägkorsningar, den första korsningen man kommer till är omvändelsens korsning. När du har upptäckt Jesus och ditt intresse för honom har väckts står du snart vid omvändelsens korsning eller vägskäl. 

Efter beslutet att bekänna honom som Herre och följa honom, kommer längs resan fler vägskäl, höjder, dalar, mötesplatser och rastplatser. Ibland går vi själva på resan, ibland tillsammans med andra. Ibland är vi reseledare, andra gånger behöver vi ledas.

Resan har många utmaningar. Det är personliga utmaningar som bland annat handlar om lydnad, helgelse, tålamod, tro och förtröstan. Tillsammans som Jesu efterföljare möter vi också gemensamma utmaningar. Det kan handla om att stå upp tillsammans för rättfärdighet, sanning och värdighet i tider när detta åsidosätts eller negligeras. Det kan även handla om profetisk diakoni och en trotsig tro på den helige Andens närvaro och ledning i tider av förvirring. Resan kan på många sätt vara ett äventyr men det är inte resan som är målet. Resans mål är en upprättad mänsklighet, en ny skapelse och en evighet med den uppståndne Jesus Kristus.

Kom och följ mig!

När Jesus kallar lärjungar är det i första hand en kallelse till honom. De första lärjungarna fick uppdraget att följa honom. Jesus var tydlig med att lärjungaskap först och främst handlar om att prioritera honom.

Matt 4:18-22 (Mark 1:17)
Kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare
Följ mig -så ska jag göra.
När vi följer efter Jesus skapas nya möjligheter- han verkar i oss.

Vårt uppdrag handlar om att följa Jesus, inte Muhammed, Budda, marknaden, tidsandan, traditionen, eller grupptrycket. Vi följer en levande Jesus Kristus som har besegrat synden och ondskan. Jesus Kristus som är världens enda hopp.

Året inleds med predikoserien "Jesus är____."

Lyssna till predikningar och ta del av predikoserier från året HÄR.

Läs mer om församlingens vision och tro HÄR.

Kungsportskyrkan

Välj enhet