Nu startar vi insamlingen till projektet BeGe!

Start 6 oktober

NU KÖR VI! På söndag, den 6 oktober, startar vi insamlingen till byggprojektet BeGe! Vi tar sikte på framtiden och vill vi peppa dig att vara med och både be och ge.

Den första september tog vi, som församling, ett inriktningsbeslut att ta sikte mot att kunna genomföra ett om- och tillbyggnadsprojekt här på Kungsporten. Då beslutade vi också att starta insamlingar till detta projekt. Vi kallar projektet för BeGe. Vi vill nu BeGe oss ut på en spännande resa mot framtiden.

Be

Vi vill då utmana oss att för det första börja Be för projektet. Tänk om vi skulle kunna bli riktigt många som bestämde sig för att be ett antal minuter varje dag för projektet. Redan nästa vecka (v. 41) kommer vi också att ha en böne- och fastevecka. Läs mer HÄR. I receptionen finns en lista som du gärna får sätta ett kryss på om du vill avskilja tid för fasta någon tid under nästa vecka.

Ge

För det andra vill vi utmana oss till att vara med och Ge till projektet. Vår målsättning är att under återstoden av det här året kunna samla in minst 3 miljoner och att sedan under 2020 kunna samla in ytterligare 7 miljoner. Det är naturligtvis siffror som man ska ha respekt för men vi är övertygade om att det är möjligt om vi alla hjälps åt utifrån våra olika förutsättningar.

Insamling

Söndag 6 oktober startar vi insamlingen till projekt BeGe under gudstjänsten. Tänk om vi skulle kunna se till att vi gjorde en riktig rivstart från allra första början!

Swish eller postgiro

Du kan ge via swish eller postgiro (OBS! Nya nummer som endast gäller projektet BeGe):

  • Postgironumret är 95 24 47-1
  • Swishnumret är 123 012 42 06

Informationsträff

Vi inbjuder dig också till två samlingar där vi skulle vilja ge dig mer information om projektet. Efter kyrkkaffet på söndag, 6 oktober, kommer vi att ha den första informationssamlingen för församlingen. En liknande kommer vi sedan att hålla på onsdag, 9 oktober, kl. 20.00, direkt efter Kungsporten Akademi.

Formulär

HÄR finns ett insamlingsformulär som du kan dra ut och använda om du vill. De kommer också att finnas upptryckta i receptionen på Kungsporten. Du kan lämna dem i kollektboxen eller i receptionen. Det plusgirokonto och swishnummer som finns angivna där är nya och gäller endast för projektet BeGe. Om du vill använda församlingens vanliga nummer måste du ange att gåvan avser BeGe.

Kära församling: Nu kör vi!

/Hans Jansson

Kungsportskyrkan

Välj enhet