New wine ledarkonferens

21-23 mars


VÄLKOMMEN TILL NATIONELL LEDARKONFERENS 21-23 MARS 2024

Utrusta ledare i en tid som denna

Eftersom vi lever i en tid av stor förändring och enorma utmaningar, är vi djupt medvetna om att sunda församlingar behöver ledare som är både ödmjuka och överlåtna. Kom med på 2024 års ledarkonferens där vi får mötas, bli förnyade av den Helige Ande och styrkta i vårt ansvar för lokala församlingar. Vi har bjudit flera gäster: John E Thomas för att ta del av vad det innebär att leda med ett profetiskt perspektiv, samt lyssna till insikter om vad som sker i vår värld idag. Vi gläder oss åt att få lära känna Rich Johnsson, ny ledare för New Wine England, och lyssna till undervisning om Guds rikes principer och församlingsförnyelse. Hans Jansson representerar ett praktiskt och nyktert ledarskap och ingjuter mod att hålla ut i en kultur som ofta står i opposition. Vi har även seminarier som reflekterar vår tro på att resa upp nya generationer ledare, samt mission. Självklart bidrar även personer från New Wine Sverige med sin rika erfarenhet. Men något av det viktigaste är att vi bara får mötas för samtal och gemenskap runt borden! Vi tror på lokala församlingar som förändrar nationer, men ingen församling kan själv påverka hela landet. Genom ett tvärkyrkligt nätverk som New Wine, får alla församlingar – oavsett samfundstillhörighet – tillgång till de tjänster Gud rest upp. Mitt i förkrosselsen och känslan av beroende tror vi på en frisk ström av uppmuntran och kraft dessa dagar. Vi ber om urskiljning om att kunna se och höra vad Gud vill förmedla till vårt land.  

/John Derneborg 
Pastor i Pingstkyrkan Vänersborg, inspiratör i New Wine Sverige 

Adress och hitta hitKungsportskyrkan,Kungsängsvägen 25561 51 Huskvarna
(Torsdagkvällen: Huskvarna Pingst, Tegnérgatan 3, 561 32 Huskvarna)

Internationella talare:

John E. Thomas
Som ledare för Streams Ministries, tjänar John internationellt för att hjälpa till att återställa en förundran inför Gud för en värld som har förlorat den. Han och hans fru Dawna bor utanför Dallas, Texas.

Med sin bakgrund som pastor och predikant i olika sammanhang runt om i världen har John ett unikt perspektiv på profetisk tjänst och den globala kyrkan. Han vil se kyrkan resa sig i sin auktoritet och i den Helige Andes fulla kraft, och hans passion för Guds hjärta ligger bakom allt han gör. Han vill hjälpa Guds Brud att ge gensvar med brinnande hängivenhet till honom som kallade henne.

 

Rich Johnsson
Rich har varit en del av New Wine-familjen sedan han kom till tro på Jesus som medlem i Trinity Cheltenham. Genom hans tjänst i kyrkor i London och Nya Zeeland har det gett honom en förståelse för den bredd av påverkan som New Wines nätverk bär. Han har visat på visdom, nåd och betydande ledarskapsförmåga i den församling som Gud har låtit växa till en levande mångfacetterad kyrka som ”förenar sig med Gud i förnyelsen av allt och praktiserar Jesu väg i gemenskapen.” Han har bidragit avsevärt till att utveckla strategin för att skapa nätverk mellan kyrkoledare runt om i landet. Rich bär vison, bön och strategisk klarsynthet

SCHEMA FÖR DAGARNA

TORSDAG 21 MARS
På torsdagen kommer konferensen börja i Huskvarna Pingst (Tegnérgatan 3, 561 32 Huskvarna).

18:00     Kvällsmöte Talare: Rich Johnsson
Kvällsmötet är öppet och gratis för alla

FREDAG 22 MARS
Kungsportskyrkan,Kungsängsvägen 25561 51 Huskvarn

09:00       Tillbedjan
09:30        Pass 1   Talare: John E. Thomas – The Beautiful Now: Understanding Transition
10:45        Fika
11:15        Pass 2   Talare: Hans Jansson
12.30        Lunch
14:00        Valbara Seminarium: David Johansson & Julia Wellstam
15:00        Fika
15:30        Pass 4     Talare: Åsa Björk och Per-Henrick Sandahl
16:30        Middag
18:00        Kvällsmöte  Talare: John E. Thomas – Freedom From The Fear Of Man
Kvällsmötet är öppet och gratis för alla

LÖRDAG 23 MARS
Kungsportskyrkan,Kungsängsvägen 25561 51 Huskvarna

09:00       Tillbedjan
09:30        Pass 1  Talare: John E. Thomas – Waking Slumbering Spirits
10:45        Fika
11:15        Pass 2.  Talare: Rich Johnsson
12:30        Lunch
14:00        Pass 3   Talare: Hans Wolfbrandt – Stå stadigt på klippan i stormen
15:00        Fika
15:30        Avslutningsmöte (lovsång & betjäning)      Talare: John E. Thomas – Creativity and Spirituality: The Key to Fulfilled Potential

ANMÄL DIG HÄR

SEMINARIUM (Valbara fredag 22 kl.14):

David Johansson: 5Q – Att mobilisera församlingen för Guds mission

För att förverkliga vår vision ”Lokala församlingar som förändrar nationer” behöver vi forma små och stora missionella församlingar i hela vårt land. Vi tror att alla medlemmar är kallade till tjänst för att utbreda Guds rike i vårt samhälle och vill bejaka den mångfald av gåvor eller funktioner som Gud har gett oss. Därför har vi i New Wine Sverige låtit David Johansson (coach och utbildare) bli certifierad av 5Q, som en resurs för att handleda församlingar i vårt nätverk att förverkliga vår vision! Läs gärna mer om 5Q på New Wines hemsida!

Julia Wellstam: 

-

Biljettpriser:

Helkonferens (inklusive mat & fika för hela konferensen) – 1550 kr
Dagsbiljett fredag 22/3 (inklusive mat & fika på fredagen) – 1070 kr
Dagsbiljett lördag 23/3 (inklusive lunch & fika på lördagen) – 870 kr
Helkonferens (inklusive bara fika) – 975 kr

Boende

Kungsporten har ett samarbete med RC Hotel i Jönköping: https://rchotel.se/sv/
Använd rabattkoden när du bokar: KungsportenMars

Andra hotell i området:

HUSKVARNA STADSHOTELL  – 036-13 05 07 eller INFO@HUSKVARNASTADSHOTELL.SE

HUSKVARNA HOTELL & VANDRARHEM – +46(0)36-14 88 70 eller info@hhv.se

SCANDIC ELMIA – +46 36 5854600  eller elmia@scandichotels.com

Kungsportskyrkan

Välj enhet