Mindre brand på Kungsporten - inga skadade


Strax innan klockan 13 på tisdagen utbröt en mindre brand i en bastu på Kungsporten. Branden släcktes snabbt och byggnaden utrymdes. Ingen kom till skada och läget är under kontroll.

Kungsportskyrkan

Välj enhet