Kvinnofrukost "Möte med New age ur kristen synvinkel"

Lördag 19 oktober | 09.00


Många söker idag i nyandlighet... Hur påverkar det mig? Välkommen till kvinnofrukost på Kungsporten med undervisning av Gunilla Svensson, blandat med Stephanie Capdevilas upplevelser. Stephanie berättar om hennes väg in i det nyandliga och hennes väg ut ur förvirringen och sökandet...


Plats:
Kungsporten, Huskvarna

Tid:
Lördag 19 oktober kl 9.00.

Biljetter:
110 kr. Säljs i Kungsportens café till 18 oktober.


Varmt välkommen!

Kungsportskyrkan

Välj enhet