Invigningsfest för trygghetsboendet på söndag!

3 juli | 10:30


Välkommen till invigningsfest för Kungsportens Trygghetsboende på söndag (3 juli)! Vi börjar med Tacksägelsegudstjänst kl 10.30 i Kungsportskyrkan och efter mötet fortsätter vi till Kungsängen för att se Trygghetsboendet, fika tillsammans och hissa flaggan i trädgården.

Under Tacksägelsegudstjänsten kommer Hans Jansson att predika över ämnet: "Så som i himlen så ock på jorden". Det blir sång av Sanna Hillfors och Sara Folkesson och Lennart Hall leder lovsången. Leif Norburg kommer informera om trygghetsboendet och företrädare för kommunens äldrenämnd, byggentreprenören samt de boende är inbjudna till gudstjänsten. David Axelsson är mötesledare.

Direkt efter gudstjänsten tar vi oss bort till trygghetsboendet för invigningsceremoni. Denna söndag serverar vi även kyrkkaffet vid trygghetsboendet.

Varmt välkomna!

Kungsportskyrkan

Välj enhet