Invigning av Ge för livets drive-through!

Under den strålande vårsolen i lördags invigdes Gåvomottagningen på Ge för livet second hand-butiken på Kungsporten, Huskvarna.

För att underlätta gåvomottagandet har det byggts till en drive-through. Bandet klipptes av Gunnar Sandberg som har jobbat 16 år på second hand-butiken.

Butiken startade 2001 och hette från början Bra & Begagnat, men vid årsskiftet skedde ett namnbyte till Ge för livet second hand. Butiken har också fått nya kassaapparater och man har också gått över till miljövänliga papperskassar. Butiken har ökat försäljningen rejält och därmed också behållningen till våra humanitära insatser. En bidragande orsak till försäljningsökningen beror också på att vi nu har öppet hela året, men fortfarande har vi bara öppet vid två tillfällen i veckan; onsdag eftermiddag och lördag förmiddag. Volontärer jobbar hela veckan i butiken och då är också gåvomottagningen öppen.

Allt började med en second hand-butik med namnet Bra & Begagnat. Butiken startades i Örebro 1995 av Evangeliska Frikyrkan för att samla in pengar till EFKs humanitära insatser internationellt, samt till diakonala insatser i Sverige.

Butikspersonalen är med och bestämmer över vilka lokala och internationella sociala projekt som pengarna ska gå till. Allt fler butiker startas nu, den senaste startade i februari i Bromma. Desto fler butiker som öppnas och desto fler saker som skänks, desto mer ökar försäljningen och desto fler människor hjälper vi tillsammans! 

Ny verksamhetschef är Mats Hillerström. Butikschef för second hand-butiken på Kungsporten är Thomas Lilja. Styrgruppen med Eber Fransson som ordförande har styrelseledamöter från Korskyrkan och Kungsportens församling.

Kungsportskyrkan

Välj enhet