Inspirationsdag med Birgitta Sjöström Aasa!

22 april | 9.30-12.00

 
Har du en längtan att få vara med och förmedla frälsning, helande, upprättelse och befrielse till människor genom förbön? Välkommen till en inspirationsdag med Birgitta Sjöström Aasa, lördag 22 april kl 9.30-12.00.
 
Dagen med Birgitta kommer att vara en uppstart för Kungsporten förbönstjänst. Enligt årets motto vill vi komma på plats med vårt förbönsarbete i församlingen. Birgitta kommer att inspirera oss utifrån Guds ord och ge oss verktyg i tjänsten. Denna undervisning och ytterligare fördjupning framöver kommer att utrusta och mobilisera oss i frimodig tjänst för människor med behov.
 
Vi tror på väckelse och vi vill förbereda oss!
 
Anmäl dig senast den 19 april till receptionen: 036-38 97 80

Kungsportskyrkan

Välj enhet