Inspirationsdag: Förbön & Själavård!

10 februari | 09.00-12.00


Vi vill inbjuda dig som har en längtan att få betjäna människor i förbön och själavård till en inspirationsdag med Birgitta Sjöström Aasa. Lördag 10 februari kl. 09.00-12.00.

Vi kommer att få Guds ord och praktisk undervisning om hur vi tillsammans med den helige Ande kan få förmedla hopp och tro i förbön och samtal.

Anmäl dig senast den 8 februari till karin.jansson@kungsporten.com

/Kungsporten Diakoni

Kungsportskyrkan

Välj enhet