52 dagar som kan göra skillnad!

2 april-24 maj


På bara 52 dagar byggde israeliterna, under ledning av Nehemja, upp muren runt Jerusalem.

Muren som legat nerriven i 140 år, muren som mött så mycket motstånd, från närboende folk som inte ville se att Jerusalem än en gång blev en stad med stadsmur, en stad med makt och inflytande. Muren som också mött motstånd från det egna folket i form av likgiltighet och ointresse. Nu var muren färdig. Det man hoppats på och drömt om i 140 år hade nu genomförts, på endast 52 dagar.

När muren sedan invigdes med lovsång och tacksägelse inför Herren, läser vi:

”Och de offrade på den dagen stora offer och var glada, ty Gud hade berett dem stor glädje. Också kvinnor och barn var glada. Och glädje från Jerusalem hördes vida omkring.”Neh 12:43

Byggandet och färdigställandet av muren förlöste glädje och tillbedjan bland folket, en glädje som spreds vida omkring.

Vi ser att när Esra och Nehemja gick till verket, fyllda av Guds vision för Jerusalem, och började bygga, så bistod Gud dem med beskydd, kraft och glädje.

52-dagarsbön

Stå upp och bygg är ju vårt motto för 2015 och under våren predikar vi på söndagarna från bibelns texter om murbygget i Jerusalem.

Nu vill vi utmana dig att stå med oss i en 52-dagars bön-och fasteperiod från skärtorsdagen den 2 april till Pingstdagen den 24 maj.

52-dagarsbönen kommer inledas med nattvardsfirande i flera hem på skärtorsdagskvällen och avslutas på Pingstdagen i samband med vår pingstkonferens.

Vi vill utmana dig att tillsammans med oss pastorer i Kungsportskyrkan avskilja varje dag mellan Skärtorsdagen och Pingstdagen 2015 till bön för tre områden:

1. Vi vill be om ett genombrott när det gäller frälsning och dop.
Vi har mycket att vara tacksamma till Gud för när det gäller vår församling. Men vi tycker att vi ser alldeles för få människor bli frälsta och döpta. Vi vill be om en förändring på det.

2. Vi vill be om ett starkt Guds verk bland våra barn och ungdomar.
Vi tycker oss se att fienden verkar angelägen om att slå på det här området. Därför tänker vi be om beskydd för våra barn och ungdomar men också om ett starkt gudomligt motdrag mot det som fienden försöker skövla bland barn och unga. Vi vill be om att Guds hand ska verka mäktigt bland ungdomarna. Visst vill du vara med och bygga upp en stark bönemur runt våra barn och ungdomar?

3. Vi vill be om ett starkt utgjutande av Andens kraft ibland oss.
Vi har haft några fantastiskt goda år i församlingen och vi har nu också tagit några viktiga pionjära initiativ. Vi behöver mer av Andens kraft över oss och vi hoppas att du är villig att under 52 dagar bygga upp en bönens mur som ska få göra en påtaglig skillnad. Vår bön är att 52-dagarsbönen ska få avslutas med en riktig pingsthelg med ett förnyat utgjutande av Andens kraft ibland oss.

Fasta

Vi vill också utmana dig att delta i en fastekedja under dessa 52 dagar. Du kan fasta en dag eller fler dagar. Du kan sprida ut dina dagar under perioden eller fasta flera dagar i sträck.

På anslagstavlan utanför bönerummet kommer det från söndagen den 22 mars finnas listor där du kan kryssa i vilken eller vilka dagar du fastar.

Några Bibelord om fasta

Esra 8:21-23, Nehemja 1:4, Nehemja 9:1-3, Daniel 9:1-4, Matt 6:16-18, Luk 2:36-37, Apg 13:1-3, Apg 14:23

Förslag på sätt att fasta:

  • Danielfasta, (Daniels bok 1:8-16, 10:3). Du avstår t.ex. från kött eller ”läckerheter”(Bibel 2000).
  • Vanlig fasta. Du fastar dagtid och äter en lättare måltid på kvällen.
  • Måltidsfasta. Du avstår från en måltid varje dag.
  • Fasta från fast föda. Du dricker endast vatten, buljong eller annan dryck.
  • Total fasta. Du avstår från både mat och dryck.
  • Annan fasta. Du kan också avstå från annat som inte har med mat och dryck att göra, t.ex. TV, Facebook, Fritidsintressen etc.

Bönebrev

Under 52-dagarsbönen kommer vi även varje vecka skicka ut ett e-post-bönebrev med mer information om de tre böneområdena och konkreta böneämnen. Anmäl till david.axelsson@kungsporten.com om du vill ha det brevet. Om du redan nu får Jerikobönens bönebrev behöver du inte anmäla dig igen. Bönebrevet för Jerikobönen och 52-dagarsbönebrevet kommer under den här perioden vara samma brev.

Torsdagsbön, Storbönemöte och Nattvard i hemmen

Under 52-dagarsperioden kommer bönen på torsdagskvällarna framför allt utgå från de tre böneområdena. April månads storbönemöte blir på skärstordagen i form av nattvardssamlingar i flera hem. Det blir ju då också starten på 52-dagarsbönen.

Från och med söndagen den 29 mars kan du anmäla dig på lista i kyrkan om du vill vara med på en nattvardssamling i ett hem. Du kan också anmäla dig till nattvardssamlingen via e-post till david.axelsson@kungsporten.com Vi delar sedan in alla anmälda i lagom stora grupper och fördelar det på de olika hemmen. Anmäl även gärna via e-post om ni kan tänka er att öppna ert hem på skärtorsdagskvällen för en nattvardsamling.

Maj månads storbönemöte den 7 maj hålls i kyrksalen och kommer helt inriktas på bön för församlingens barn-och ungdomsverksamhet.

 

Låt oss tillsammans stå upp och bygga bönens mur.

Huskvarna 2015-03-22

/Hans Jansson, David Axelsson, Irén Björnell, Åsa Björk, Victor Egerbo, Eric Lacabanne

 

”Gud låt ditt namn bli känt för många människor i vår stad, låt din glädje och kraft fylla många fler till omvändelse, frälsning och dop.
Vi ber att din kallelse till tjänst och ledarskap ska drabba många.
Vi ber att din ”goda hand” ska vara över oss och vi ber att du Gud, utgjuter din Helige Ande över gammal och ung. Låt glädjen bland ditt folk höras vida omkring, Amen”

Kungsportskyrkan

Välj enhet