Helandemöte på Kungsporten International!

24 april | 16:00


Söndag 24 april kl 16:00 har vi ett helandemöte på Kungsporten International med Jonas Andersson från Gå ut mission.

Vi tror på en Gud som är mäktig att frälsa, hela och upprätta. Ingenting är omöjligt för Honom! Jesus är densamme igår och idag och i all evighet. Samma under som Jesus gjorde när Han gick runt här på jorden för 2000 år sedan gör Han idag. Han lever, Han är verklig och vi tror att Han vill röra vid dig med Sin helande kraft!

Efter mötet fortsätter vi gemenskapen runt fikaborden där det blir soppa och bröd.

Mötet är på engelska och direkttolkas till svenska.

Varmt välkomna!

Kungsportskyrkan

Välj enhet