Glädje-Kaos-Glädje

14 feb | 20 mar | 17 apr

I vår ger Mötesplats Mega dig föreläsningsserien "Glädje-Kaos-Glädje", om att leva med barn med funktionsnedsättningar.

"Om kampen, sorgen och att tappa fotfästet. Att gå från glädje till kaos och förtvivlan, till hopp o glädje igen”

Innehåll: Tre föreläsningar med utgångspunkt i egna livserfarenheter av att leva med barn med funktionsnedsättningar, gruppsamtal och fika till självkostnadspris.

För vem: Vårdnadshavare, ledare eller annan för barnet viktig vuxen.

När: klockan 16:00 den 14 februari, 20 mars och 17 april.

Vid frågor: elin.sigblad@kungsporten.com

Kungsportskyrkan

Välj enhet