Förkunnarkonferens

SAVE THE DATE - 14-15 oktober

 
Vi vill med denna konferens utrusta de som står i en förkunnade tjänst i en församling. Varje vecka predikas Guds ord i hundratals kyrkor i vårt land. Som pastor, präst eller ledare i Guds församling är förkunnelsen ett av de viktigaste redskapen vi har i att få se Gud förvandla människors liv och bygga församling.
 
De som deltar i konferensen får med sig konkreta redskap och råd för hur de ska kunna bygga församling genom sin förkunnelse. Vi vill att deltagarna upptäcker den enorma kraft som finns i Guds ord då det förmedlas till människor på ett relevant och tillämpbart sätt.
 
Med hjälp av undervisning, praktiska konkreta exempel, seminarier och berättelser vill vi inspirera och utmana till att ge förkunnelsen den tid som krävs för att den ska kunna utvecklas och bli mer effektfull. Vi vill att förkunnelsen inte bara ska förändra liv utan också bygga Guds församling. Ta vara på möjligheten att komma tillsammans som förkunnarteam där ni får redskap och konkreta redskap i ert viktiga uppdrag.
 
Medverkande
Hans Jansson, Niclas Ljung, Marie-Louise Nilsson, Chris och Kerry Shook, Joakim Lundqvist, Paul och Terese Orlenius, David Axelsson, Åsa Björk, Jonas Helgesson, Kim Brynte.
 
Mer info och anmälan kommer. 

Kungsportskyrkan

Välj enhet