Föreläsning om suicidprevention

10-11 september


Cirka fyra personer väljer att ta sitt liv i Sverige, varje dag. Vi önskar få vara med och minska antalet genom att öppna för information och samtal i ämnet. Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har tillsammans med olika organisationer gjort hela v 37 till en fokusvecka i ämnet suicidprevention, och två föreläsningar hålls på Kungsporten.

Föreläsningar på Kungsporten:

  • Tis 10/9, kl. 18.30-20.00: Öppen föreläsning. (Kungsportens café är öppet till 19.00 om du vill köpa fika.)

 

Välkommen med på dessa viktiga samlingar!

Kungsportskyrkan

Välj enhet