Följ Kungsportens Outreach via facebook!


Outreachbloggen har lagts ner och ersatts av Kungsporten Outreach på facebook.

Här kan du läsa om församlingsmedlemmar som åker ut på kortare missionsresor.

Kungsportskyrkan

Välj enhet