Böneveckor

Ett bedjande folk | 3-17 januari


Vi vill söka Gud och hans vilja för oss 2021.

Vi vill be om att Guds rike och hans härlighet skulle få bryta fram få bli mer synligt i och genom våra egna liv, i våra familjer och i församlingen. Vi ber att Gud skall öppna vägar till människor och sammanhang där vi kan göra skillnad. Håll utkik här för bibelord, tankar, böneämnen och utmaningar för varje dag. Mer info längre ner!

Varje torsdag har vi bönesamling via Zoom kl. 18.30. Välkommen att vara med via länken HÄR »

2 Kor 4:4-7

Be om Guds rike, om att Hans härlighet får bryta fram. Att det blir synligt i våra egna liv, familjer och församling. Be att Gud öppnar vägen till människor där vi kan göra skillnad.


Anpassat för barn & familj.

Vi vill uppmuntra er som familj att vara med och göra detta till en god start på året tillsammans. Här finns ett material skrivet utifrån det material som böneteamet tagit fram som är anpassat för er barnfamiljer. Som vanlig så gör ni på ett sätt som passar er som familj. Ni kan plocka ut olika delar och anpassa efter era förutsättningar och åldrar på era barn.


Den 3-17 januari 2021 startar vi året med böneveckor. Vi vill utmana dig att stå med oss helhjärtat och att även ta tid för fasta. Förbered gärna kroppen för mindre föda de närmaste dagarna. 

Delta i fastan på det sätt du tycker passar dig. I Bibeln står det om hur Daniel fastade i 21 dagar genom att avstå från kött och vin och endast äta grönsaker och dricka vatten. Man kan också välja att fasta t.ex tre dagar och då dricka fruktjuicer och vatten. Innan du börjar fasta är det bra att trappa ner och ta bort några livsmedel i taget under veckan före. Bryt fastan genom att äta frukt och grönsaker de närmaste dagarna och gå långsamt tillbaka till dina gamla matvanor.

Är man inte fullt frisk, gravid, ammar eller regelbundet använder medicin så ska man inte avstå alls från mat men det kan finnas andra sätt att fasta på. Andra saker som alla kan avstå från till förmån för bön och bibelläsning kan vara tv-tittande, internetsurfande m.m.

Här nedan har vi samlat resurser där du kan läsa på och lyssna till undervisning för att få en djupare förståelse och bli inspirerad till att vara med.

Hemsidor / Bloggar:


Dag 1

1 Petr. 1:1-4

Petrus skriver till ”de utvalda som lever utspridda”, det påminner om vår situation idag, när vi lever utspridda utan den stora gruppens gemenskap. När vi står inför det nya året vill vi vända oss först till Herren med tacksamhet för allt vad Han har gjort för oss, oavsett omständigheter.

Bön: Tacka Herren idag! Tänk på konkreta saker att tacka för, och tacka också för den Han är och vad Han har gjort. Använd gärna vers 3 och 4, läs dem högt och byt ut ”vår” och ”oss” mot ”min” och ”mig”. ”Välsignad är min Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har Han genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda fött mig på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt mig i himlen”.

Dagens utmaning: Notera minst tre saker som du kan tacka Gud för.


Dag 2
1 Petr. 1:22-25

För att lära känna Herren mer behöver vi komma djupare in i Ordet. Att läsa Bibeln varje dag ger oss en relation med och närhet till Honom, och det ger oss också verktyg för att kunna möta människor på det sätt som Han vill.

Bön: Idag kan du be om att den Helige Ande ska öppna Guds ord för dig personligen och för oss som församling på ett djupare sätt under 2021. Ps 119-105, Joh 1: 1-5

Dagens utmaning: Om du inte redan har en rutin för din bibelläsning, välj en bibelläsningsplan och börja följa den idag. Det finns planer i bibel-appar, längst bak i en del biblar, att köpa eller låna. Hör av dig till kyrkan om du vill ha tips.


Dag 3
1 Petr. 2:4-6

Några verser före detta avsnitt påminner Petrus om att de har fått smaka på Herrens godhet när de blev födda på nytt, alltså blev troende . Och därför uppmanar han dem nu först att lägga bort allt sådant som som står i kontrast till Guds godhet, ondska, förtal, avund mm. Och sedan uppmanar han dem att komma till honom, den levande stenen, Jesus. Vår bön är att Guds rikes kraft och liv skall bli synligt i oss, i våra familjer och i församlingen. Vi behöver förstå att Herren är en helig Gud och vi behöver lägga bort det som är orent i våra liv och sen komma till honom och be honom göra sitt verk i oss.

Bön: Be om att Guds rike skall bli synligt i ditt liv. Be honom tala till dig om hur du kan passa in i Guds familj.

Dagens utmaning: Längtar du efter att Guds rike ska bli synligt i ditt liv?


Dag 4
1 Petr. 3:8-9

I detta avsnitt talar Petrus om vad som ska prägla de troendes liv, och hur vi kan bemöta motstånd och hantera lidande.
”Tvärtom ska ni välsigna för ni är kallade att ärva välsignelse” v 9. Tyvärr är livet inte alltid enkelt, inte ens för oss kristna. Vi möter alla motstånd och lidande. Kanske är du där just nu, eller så ser du att en vän har det tufft?

Bön: Lyft upp det motstånd du, eller någon i din närhet, möter till Herren idag. Be också om att vi som församling och enskilda ska växa i att välsigna och att vi ska få uppleva de kännetecken som finns i vers 8 bland oss: enighet, medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet

Dagens utmaning: Vem ska du välsigna idag? Finns det något du kan be eller göra för att främja enighet, medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet i din familj, hemgrupp eller annat sammanhang där du finns?


Dag 5
1 Petr. 3:13-17

Att försöka leva efter Guds vilja är att göra skillnad. Men bibeln vittnar om att det kan innebära lidande av olika slag. 1 Petr brev talar mycket om det och Petrus uppmanade dem han skrev till att hålla Kristus helig i sina hjärtan och inte vara rädda. Han säger ”vem kan göra er något ont om ni brinner för det goda?” Svaret är att det inte finns någon som kan göra det därför att Gud är på hans sida och han hör hans bön, se vers 12. Uppmaningen från Petrus till oss alla är att låta Kristus regera i våra hjärtan, inte fruktan, och att Kristi kärlek kan förvandla vem som helst.

Bön: Be om att inte låta människofruktan styra ditt liv utan Guds vilja, även om det skulle innebära ett visst mått av lidande.

Dagens utmaning: Att tala om Gud med någon.


Dag 6
1 Petr. 4:7-11

Några nyckelord i denna text är ”visa uthållig kärlek till varandra”, "tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått”, ”tjäna med den kraft som Gud ger”. Att leva i kärlek är sällan en sprint utan ett maratonlopp. Därför är det viktigt att söka uthållig kärlek till varandra, både i familjer och i församlingen. Ett sätt att växa i uthållig kärlek är att tjäna varandra med de nådegåvor som Herren ger och i Hans kraft, inte i vår egen. Det är sunt att inse sina begränsningar, men också nödvändigt att förstå att Gud inte har några begränsningar, och att Han gärna ger av sin kraft till den som ber Honom.

Bön: Be om att växa i uthållig kärlek. Be om att vi som församling och enskilda ska få fungera i nådegåvorna ännu mer.

Dagens utmaning: Var tjänar du? Be om att få tjäna i Guds kraft, inte i din egen.


Dag 7
1 Petr. 5:8-11

Texten beskriver att vi har en verklig motståndare, och att detta motstånd är samma för alla våra syskon världen över. Petrus uppmanar oss att bemöta detta motstånd genom att stå emot, orubbliga i tron. Kanske behöver vi växa i att vara mer aktiva i vårt motstånd när vi ber? Vi uppmanas också till att vara ”nyktra och vakna”, det är något vi kan behöva hjälpa varandra med, som det står i Hebr10:24 ”ge akt på varandra”. Se även Luk 22:31-32.

Bön: Be idag för våra syskon som lider, både nära och utöver vår värld. Kanske manar Herren dig att lyfta de troende i ett speciellt land idag?

Dagens utmaning: Finns det någon du kan uppmuntra idag? Fråga hur de har det i vandringen med Herren och om det är något du kan be för?


Dag 8
2 Petr. 1:3-13

Kunskapen om Jesus Kristus och alla de löften som vi fått i honom gör det möjligt för oss att leva överlåtna liv. Det innebär att vår tro kan få växa sig djupare och vår övertygelse om att Jesus Kristus är världens enda hopp kan få bli mer fast förankrat i oss. Det naturliga utflödet av detta är att våra liv bär frukt. Det innebär att Guds kärlek i oss visar sig i konkreta handlingar.

Bön: Vi ber att all den kunskap vi har och alla de löften vi fått i Jesus skall få landa i våra hjärtan. Vi ber att kärleken till Jesus skall få ta sig mer konkreta uttryck i våra liv 2021. Vi vill vara beredda att lägga ner bekvämlighet och falsk trygghet och i stället ge våra liv till människor som är brustna och slagna, som får utan herde. Jesus vi vill bli mer lika dig!

Dagens utmaning: Hör av dig till en god vän i dag som älskar Jesus och dela din längtan, dina rädslor och dina drömmar med honom/henne och be tillsammans. Be om att ni skall få bli mer lik Jesus under 2021.


Dag 9
2 Petr. 1:16-21

Bibelns trovärdighet är viktig. Petrus som skriver har själv vandrat med Jesus, levt med honom, omfamnat honom säkert många gånger. Petrus kände till alla profetior om Messias och han var övertygad om att Jesus var den som skulle komma. Petrus hörde Gud Fadern tala över Jesus på förklaringsberget, så häftigt! Det profetiska ordet om framtiden skall vara ett ljus i mörkret för oss. Som en fyr på ett nattsvart hav. Vi fäster blicken på Jesus Kristus och ser fram emot den dagen då vi skall få se honom ansikte mot ansikte, i fullt strålkastarljus.

Bön: Vi ber om att den helige Ande ständigt skall påminna oss om Guds levande ord. Vi ber om att se det som händer i tiden med Bibeln som riktmärke. Vi ber om att få vara en profetisk församling som inte fäster vår blick på det synliga i första hand utan på det som är osynligt, det som är evigt hos Gud.

Dagens utmaning: Ge dig tid att lyssna på apologeterna i vår tid som försvarar Bibelns trovärdighet och den kristna trons tillförlitlighet. Det styrker dig i din tro och ger dig goda argument när du talat om din tro.


Dag 10
1 Petr. 2:9-10

Texten talar om din sanna identitet som kristen. Vi läser om fyra ”äretitlar” på de kristna. Ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk och Guds eget folk. Den första och den fjärde titeln hämtar Petrus från Jes 43:20. Den andra och tredje titeln är hämtade från 2 Mos 19:6. Genom Kristus är du en del av Guds stora släkt, ett kungligt prästerskap som ska visa världen vem Jesus är, du är en del av ett utvalt heligt folk, och folket du tillhör är Guds eget.
Den kungliga släkt du tillhör har fått uppdraget från Skapelsens Herre att berätta för alla att det är möjligt att lämna mörkret och gå in i Guds underbara ljus. I det ljuset finns en ny gemenskap och Guds barmhärtighet.

Bön: Tacka Gud för att du i Kristus har en ny stor släkt. Du är ett Guds barn, ett kungabarn.

Dagens utmaning: Du har fått barmhärtighet från Gud. Hur märker andra att du är bärare av Guds barmhärtighet?


Dag 11
1 Petr. 2:17

”… jag uppmanar er som främlingar och gäster”, skriver Petrus i 2:11. Som kristna är vårt rätta hem himlen och vi lever på ett sätt i en främmande värld som främlingar och gäster. I 2:17 radar Petrus än en gång upp fyra begrepp. Denna gång handlar det om hur vi bör uppträda som kristna i samhället. Vi ska ”visa aktning för alla”. I den gamla översättningen stod det ”hedra alla”. Vidare ska vi ”älska våra trossyskon”, ”vörda Gud” och ”ära Kejsaren”, eller kungen som det står i 1917 års bibel. Det finns de som menar att varm och intensiv tro riskerar leda till slutenhet och sekterism. Men den som lever efter Petrus uppmaningar i denna vers kommer istället att vara med och bygga ett gott, öppet och stabilt samhälle.

Bön: Gud hjälp mig att visa aktning för alla, älska mina trossyskon, vörda dig Herre och på rätt sätt ära de som har makten.

Dagens utmaning: Ansträng dig för att visa alla du möter aktning. Hur kan du hedra den du möter idag?


Dag 12
1 Petr. 2:24-25

Händelse: ”Han bar våra synder på korsets trä,”
Orsak: ”för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten.”
Konsekvens: ”Genom hans sår är ni helade”.

Händelsen, orsaken och konsekvensen leder oss till hem till honom som är själens herde och vårdare. Det talas mycket om psykisk ohälsa idag. Den moderna människan har ont i själen.
Vägen till psykisk hälsa kan vara lång och innehålla många moment. Tag gärna hjälp av samtalsstöd och terapi när det gör ont i själen. Glöm samtidigt inte att din själ har fått en egen vårdare och herde.
Texten idag säger att du i Kristus har en själavårdare som kan hela på djupet. Din himmelska själavårdare bar din synd och din tyngt på korsets trä för att göra dig fri och ge dig frid.

Bön: Jesus, jag kommer till dig som är min själs herde och vårdare. Tack för att det finns frälsning, helande och frid för min själ hos dig.

Dagens utmaning: Läs Jesaja 53:1-6 högt. Byt ut orden ”våra” och ”vi” till ”mina” och ”jag” i vers 1-5.


Dag 13
1 Petr. 3:15-16

”Var beredd att svara var och en…” skriver Petrus. Det handlar inte om att du på ett logiskt sätt måste ge ett perfekt svar på alla frågor om den kristna tron. Men ditt eget vittnesbörd om din tro på Jesus Kristus bär med sig tro till dem som saknar hopp. När du berättar att Kristus är ditt hopp bistår den helige Ande ditt vittnesbörd och öppnar andras hjärtan. När du, på ditt sätt, ger ditt vittnesbörd ödmjukt, respektfullt och utan baktankar ger det hopp till den som lyssnar. Är det någon gång människor har behövt höra ord om hopp så är det i vår tid.

Bön: Be att Gud ger dig tillfällen att dela ditt vittnesbörd. Be om förmåga att se dessa tillfällen och om mod att ta tillfället.

Dagens utmaning: Avsätt några minuter varje dag de närmaste veckorna och öva dig i att berätta ditt vittnesbörd på 5 minuter. Skriv ner ditt vittnesbörd på papper om det känns naturligt eller öva högt för dig själv om det känns naturligt. Kom ihåg: ödmjukt, respektfullt och utan baktankar.


Dag 14
2 Petr. 3:1-15

Jesus Kristus kommer tillbaka. Bibeln talar om att Gud har tidens avslutning i sin hand. Vi uppmanas av Petrus att leva: ”heligt och gudfruktigt” och att ”se fram emot Guds dag”. Han skriver till och med att vi kan vara med och påskynda dess ankomst. Petrus skriver att ”allt…går mot sin upplösning”. Nya testamentet lär att Jesus ska komma tillbaka och att Guds löfte är ”nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.” Vi ska göra allt vi kan för att: ”bli funna rena och fläckfria inför honom i frid”. Den sista hälsningen vi får från Petrus brev i vår böneperiod är den otroligt hoppfulla hälsningen: ”Och räkna med att vår Herres tålamod innebär frälsning”. Jesus Kristus kommer tillbaka – Herrens tålamod innebär frälsning. Vi vill fortsätta vara ett bedjande folk.

Bön: Be om nåd ifrån Gud att förstå orden om tidens slut och Jesu återkomst. Be att vi som församling ska få vara ljus och salt i vår tid så att många ser Kristus genom oss och tar emot Jesus som frälsare och Herre.

Dagens utmaning: Om du visste att Jesus Kristus kom tillbaka i morgon, hur skulle din dag idag se ut?

Kungsportskyrkan

Välj enhet