Åtgärder p.g.a spridningen av covid-19

Kungsportens riktlinjer p.g.a COVID-19


Uppdaterad 4 november 2020 kl. 17.00

Med anledning av Coronaviruset

Med anledning av myndigheternas nya restriktioner kommer vi från och med onsdag 2020-11-04
göra förändringar i Kungsportens verksamhet. Förändringarna gäller i första hand till och med 2020-11-24. Vi gör detta för att hjälpa till att minska smittspridningen i kommunen och regionen. I stora drag handlar förändringarna om att vi uppmanar varandra att pausa fysiska möten under perioden och i möjligaste mån hitta digitala lösningar. Läs mer nedan vilka förändringar som gäller för Kungsportens olika verksamheter.

Gudstjänster
Söndagarna 8, 15 samt 22 november firar vi Livegudstjänst via stream kl.10.30. Endast medverkande kommer vara på plats i kyrkan de söndagarna. Välkommen med i streamen! Här deltar du i gudstjänsten.

Hemgrupper
Vi uppmuntrar hemgrupperna att hålla kontakt med varann. Gärna träffas på zoom, Teams, Meet eller liknande digitala plattformar. Går det kan grupperna träffas ute till bönepromenader eller liknande. Vi tycker inte att hemgrupperna ska träffas i hemmen fram till den 24/11. 

Barn-och Ungdomsverksamhet 
Med anledning av Regeringens och Folkhälsomyndighetens nya lokala restriktioner för Jönköpings Län har vi beslutat att pausa de fysiska träffarna i våra ordinarie barn- och ungdomsgrupper under 3 veckors tid (från 3-24 november). Detta inkluderar Joy, Dancing kids, Nonstop, KLiK, Kungalandet, Konfaoch Remember. Under denna treveckors period kommer vi att arbeta med hur vi kan fortsätta att skapa trygga miljöer för våra barn och ungdomar. Vi kommer skapa ett antal digitala mötesplatser under denna treveckorsperiod för barn och unga så håll er uppdaterade med information från respektive grupp. Vi vill mitt i den här situationen fortsätta att lyfta namnet Jesus, verka för hopp och framtidstro bland våra barn och ungdomar. 

Vi uppmanar er att följa uppdateringar här på hemsidan samt uppmärksamma de mejlutskick varje grupp gör. 

Utöver detta så följ oss gärna på sociala medier för information om digitala mötesplatser. 

  • Ungdomsverksamheten 
    Facebook @Remember Kungsporten
    Instagram @kungsporkyrkan_ung
  • Barnverksamheten 
    Facebook @Kungsportskyrkan Barnverksamhet 
    Instagram @kungsportskyrkan_barn


Dansverksamhet 
Med anledning av Regeringens och Folkhälsomyndighetens nya lokala restriktioner för Jönköpings Län har vi beslutat att pausa de fysiska träffarna i våra ordinarie barn- och ungdomsgrupper under 3 veckors tid (från 3-24 november). Detta inkluderar även våra dansgrupper. Under denna treveckorsperiod kommer vi att arbeta med hur vi kan fortsätta att skapa trygga miljöer för våra barn och ungdomar. 

Målet är att varje grupps resterande danslektioner för terminen kommer att genomföras efter den 24 november förutsatt att inte restriktionerna förändras på ett sådant sätt att det inte skulle vara möjligt. Ni får då information från respektive dansledare. 

Vi uppmanar er att följa uppdateringar på vår hemsida www.kungsporten.com samt uppmärksamma de mejlutskick varje grupp gör.

Kvällssamlingar
- Bönekursen/Kungsporten Akademi, onsdagskvällar 18.30 kommer endast genomföras digitalt
v. 45-47
- Alphakursen på torsdagar kl.18.30 gör uppehåll under v. 45-47.
- Torsdagsbön, torsdagar kl. 18.30 kommer ske utomhus. Samling vid kyrkans entré kl. 18.30.
- Gro gör uppehåll den 12 november.

Kungsporten omsorg
Kungsporten Omsorg fortsätter delvis med viss verksamhet under v. 45-47. Om du vill ha mer information kring detta kan du höra av dig till Annakarin Steen på 036-389 784.

Simson Kungsportens friskvårdscenter
Läs mer om de åtgärder som gäller för Simson friskvårdscenter HÄR.

Mer information om övriga verksamhetet kommer inom kort. Kontakta respektive verksamhetsledare vid frågor.

Kungsportskyrkan

Välj enhet