Bygget är igång!

Nu är bygget på bottenplan i full gång! Här blir det nya lokaler för att få plats med vår växande barn- och ungdomsverksamhet.

I månadsskiftet februari/mars påbörjades en omfattande renovering av lokalerna på bottenplan pga att barn- och ungdomsverksamheten växt så mycket att fler lokaler behövs. Dessutom kommer söndagsskolan för barn med funktionsnedsättning, Mega Sunday, att startas upp under våren och få lokaler i sutterängplanet.

Renovering av Johannes påbörjas också. Där ska det bland annat finnas en liten scen istället för disken. Planer finns också på utbyggnad av Kungalandet, som ska få fler rum på övervåningen.

Se ritningar för etapp ett HÄR.

Kungsportskyrkan

Välj enhet