Bönevecka - "vi lägger grunden"

Vecka 41


Under böneveckan 7-13 oktober vill vi inspirera dig till att be tillsammans med dina syskon i församlingen. Vi vill även utmana dig att gå in i fasta en eller flera dagar. Fastan leder oss in i en djupare, intimare och starkare förhållande till Herren. Ps. 42.


Bönesamlingar och fasta

 • Bönesamlingar måndag–fredag kl. 07:00, 12:00 och 18:30 samt söndag kl. 10:00, på Kungsporten.

 • Vi har även lunchbön torsdag kl.12:00 på Tändsticksområdet, kontakta Lars Magnusson 036-2911111 om plats.
 • Om du går in i fasta, kryssa gärna i fastelistan i receptionen under v.40. Alltid trosstärkande att veta att vi är många som står tillsammans i fasta och bön. (Du som har svårt att avstå helt från mat, välj gärna Daniel-fasta och ät bara grönsaker.)
 • Har du inte möjlighet att delta i bönesamlingarna, be gärna där du är.


Måndag 7/10
: VI BER OM RENHET - i våra egna liv och i församlingen.

Vi vet att renhet är en förutsättning för att vi skall få se Gud och hans manifesterande närvaro ibland oss. Det handlar inte om att peka finger eller att döma, utan låta Guds nåd och sanning genomlysa våra personliga liv och församling. Gud vill att vi skall vara uppriktiga och ärliga inför honom och varandra. Dold synd och hemliga agendor ger mörkret en inkörsport som begränsar Guds närvaro.

Be gärna utifrån följande bibelord och fyll i med egna ord:

 • Matt.5:8 – ”Herre jag längtar efter mer av din närvaro i mitt liv, rena mitt hjärta……”
 • Ps.18:29 – ” Herre gör mitt mörker ljust, låt ditt barmhärtiga ljus lysa på…….”
 • 1 Kor.6:19,20 –”Herre,  jag vill att din helige Ande som bor i mig skall ……..”
 • Ps.24:3-6

 

Tisdag 8/10: VI BER OM ÖVERLÅTNA LIV och en överlåten församling.

Vi vill vara beredda att ge upp våra egna drömmar och ambitioner för det som finns på Guds hjärta. Vi vill vara beredda att kliva ur vår egen bekvämlighet för att få se människor i vår närhet och vår stad få en upprättad relation med Gud vår Skapare.

 • Jer.29:11 –” Herre jag vill lita på att du har en framtid och ett hopp för mig….”
 • Jes.55:8,9 –” Tack Herre för att dina tankar och vägar är långt mycket högre än mina, hjälp mig att inte begränsa dig i mitt liv…..”
 • Rom.12:1,2 –” Herre jag vill överlåta mig till dig och låt mitt sinne och mina tankar förnyas genom ditt sanna ord…….”
 • 2 Krön.7:14 –” Jag ber för min församling, att vi skall vara beredda att överlåta oss till dig, söka ditt ansikte som ett enat folk……….tack för löftet om din närvaro….”
 • Ps.127:1
 • Matt.16:18b

 

Onsdag 9/10: VI BER OM GUDS VERK I OSS - vi ber om Kristuslikhet.

Jesus är vårt stora föredöme, genom den helige Ande kan vi få växa hela livet. Herren kallar oss in i en nära relation med Honom, vi får vara hans vänner. Vilket mysterium!

Det är Guds eviga visdom och syfte att uppenbara Kristus genom församlingen - inte bara för världen utan också för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen.

 • Gal.5:22,23 – ”Helige Ande, låt mig ständigt få växa i kärlek till alla människor, låt din djupa tillfredsställande glädje alltid få finnas i mig, låt din frid ………..”
 • Matt.5:14,16 –”Herre låt vår församling få vara ljuset på berget, låt människor som kommer in vi vår gemenskap få möta Dig genom oss…….”
 • Joh.14:12,13 –”Herre låt min tro och min tillit till dig få växa och ge mig mod att sträcka mig ut till de som har behov. Jag vill följa dig……..”
 • Ef.2:10
 • Rom.8:26-29

 

Torsdag 10/10: VI BER OM ENHET i församlingen och med allt Guds folk.

Vi ber om beskydd för församlingen, vi ber om att lögner skall avslöjas i ljuset av Guds ord. Vi ber om att Guds kärlek skall få genomsyra våra relationer.

Låt oss välsigna, lyfta och hedra varandra!

Kom ihåg att vår fiende flyr när vi önskar varandra gott och behåller våra hjärtan ödmjuka.

Låt oss välsigna allt Guds folk, i vår stad, i vårt land och runt hela vår jord.

 • Joh.17:20-23 – ”Herre hjälp mig att ha ett ödmjukt hjärta och ge mig kärlek till mina syskon, jag vill………….”
 • 1 Joh.3:16-24 –”Herre låt våra ord och bekännelser stryka under våra liv och handlingar, hjälp oss att bevara enheten genom att……..”
 • Ef.3:14-21
 • 1 Kor.12:12,13
 • 1 Joh.1:7

 

Fredag 11/10: VI BER OM EN NY FRISK SMÖRJELSE över våra egna liv och in i församlingen.

Vi ber om att ständigt få hungra och törsta efter mer av den helige Ande. Även om vi fyller oss med saker vi tycker är viktiga finns det risk för att det inte finns plats för det viktigaste, Guds egen närvaro! Tomhet och känslan av otillräcklighet är oftast förutsättningen för att vi skall kunna bli fyllda av hans fullhet!

 • Matt 5:3 –”Herre, dra mitt hjärta nära dig, gör mig mer desperat efter din Ande…..”
 • Upp.3:17 – ”Låt oss som församling aldrig bli nöjda utan ständigt sträcka oss efter mer…..”
 • Joh.7:37,38 –”Tack Jesus för att du är livets källa och att du välkomnar oss till dig med öppna armar……….”
 • Apg.2:17,18 –”Herre kom min din helige Ande över oss så att det blir uppenbart att det är du som bor ibland oss, ge oss drömmar, väck upp profeterna ………..rör vid alla generationer”
 • Apg.4:23-31

 

Lördag 12/10: VI BER OM STILLHET OCH AVSKILDHET.

Vi ber om stillhet och avskildhet så att vi får tid o möjlighet att lyssna och uppfatta Guds ord till oss, lära känna hans röst, både som individer, Guds älskade barn, men också höra hans tilltal till församlingen i denna tid.


Söndag 13/10: VI BER OM HIMMELSK VISHET, FÖRSTÅND OCH URSKILJNINGSFÖRMÅGA.

Vi ber om himmelsk vishet, förstånd och urskiljningsförmåga till att se vad som är Guds vilja och plan med vår och församlingens framtid, att den Helige Ande får hjälpa oss att förstå och fatta de rätta besluten.Vi fortsätter att be för församlingen och att vi under den tid vi går in i av expansion skall få präglas av bön och generöst givande. Vi lägger grunden genom att komma tillsammans i bön, inspirerad av den helige Ande, där han får leda oss och ge tro och hopp in i arbetet. Vi ber att Gud får välsigna varje krona som offras av kärlek till Honom och församlingen.

Gud välsigne dig!

Kungsportskyrkan

Välj enhet