Bönesatsning - Tre dagar inför Tre dagar

Måndag - onsdag


Vi är glada att ha Tre dagar på plats i Kungsporten igen, och som församling vill vi förbereda dessa dagar i bön. Var med oss och be för Tre Dagar 2022!
 
Eftersom kyrkan är full med förberedelse har vi inga samlingar där, utan uppmanar oss alla att be hemma, i hemgrupper, kanske ta en bönepromenad med några vänner? Vi fokuserar måndag - onsdag i påskveckan, Tre dagar inför Tre dagar. 
 
Varje dag ber vi om en stark Gudsnärvaro hela vägen, under konferensen och under för- och efterarbetet. Vi ber om att många ska uppleva frälsning, helande, upprättelse, kallelse och få växa i sin tro. 
 
Måndag - Be extra för planering och för det praktiska arbetet som behövs
Tisdag - Be extra för alla medverkande och alla volontärer
Onsdag - Be extra för alla deltagare, beskydd för deras resor och gemenskap. 

Kungsportskyrkan

Välj enhet