Bön och fasta!

23 oktober-5 november


I Kungsportskyrkan står vi inför flera utmaningar inför kommande år. När gemenskapen och verksamheten växer och breddas möter vi nya utmaningar bland annat när det gäller strukturer, ledarskap och lokaler. Till detta kommer att vi som församling och kristenhet idag verkar i ett helt nytt kulturellt landskap i vårt land med en mångfald av kulturer, religioner och ideologier. Det är även dags att börja fundera på och planera för vad som händer efter ”Kungsporten 2020”.

Hur ser vägen för församlingen ut i framtiden? Var finns stigarna, höjderna, dalarna, möjligheterna och farorna i framtiden? Vi uppfattar att det idag finns ett liknande tilltal till oss som församling, som det tilltal Israelsfolk fick när de skulle passera Jordanfloden: ”Sök Guds närvaro, fäst er uppmärksamhet på Guds närvaro och följ Guds närvaro!”

Vi vill utmana er att, tillsammans med oss i församlingsledningen, på ett särskilt sätt avsätta tid för bön och fasta inför de beslut, prioriteringar och vägval vi som församling står inför de närmaste åren.
Vi vill tillsammans med er söka Gud och fästa vår uppmärksamhet på Guds närvaro och tilltal.
Vi vill tillsammans med er, likt Israels folk, följa Guds närvaro in i ett nytt landskap.


BÖN OCH FASTA  
Vi vill uppmana så många som möjligt i församlingen att under två veckor, 23 oktober till 5 november avsätta tid till bön och fasta inför församlingens framtid. Vi kommer inte göra några extra bönesamlingar under perioden men vill starkt uppmana till att delta i de ordinarie bönesamlingarna.

Det handlar om:

 • Söndagar kl 10.00 inför gudstjänsten.
 • Morgonbön på onsdagar kl 05.56.
 • Torsdagsbönen kl 18.30.


I receptionen finns en lista där du kan sätta ett kryss för de eller de dagar du fastar. Det är alltid inspirerande att veta att det är fler som fastar, så anteckna dig gärna där. Har du inte möjlighet att komma till kyrkan och kryssa i listan så går det bra att skicka e-post till david.axelsson@kungsporten.com och berätta när du fastar så sätter vi kryss för dig.

Vi vill även inbjuda dig till en bönetimma tillsammans med församlingsledningen lite senare i november. Tisdagen den 21 november välkomnar vi alla att vara med på första timmen, 18.00-19.00, på församlingsledningens möte.


BÖNEOMRÅDEN

 • Tillväxt och strukturer.
  När församlingen växer i antalet människor är det viktigt att ”församlingsspaljén” växer i samma takt. Be att vi på ett klokt och förståndigt sätt får forma en struktur som rymmer många fler. Be också att församlingen ska växa i formandet av ledare och lärjungar för en ny tid. Be om tro och mod.
 • Tillväxt och lokaler.
  Under året har det vid flera tillfällen informerats om den förstudie som pågår angående eventuell utbyggnad och omdisponering av lokaler på Kungsporten. Be att vi även här ska få ta kloka beslut. Be också att vi ska få uppfatta Guds tilltal och hans profetiska vägledning. Be om tro och mod.
 • Tillväxt och evangelisation.
  Vi har som församling en fantastiskt konstaktyta med många människor, inte minst genom barn- och ungdomsverksamheten, friskvården och konferensverksamheten. Be att vi ska få se skörd på dessa områden. Be också om att Gud öppnar nya vägar för oss att nå nya människor i en ny tid när det gäller evangelisation, mission, diakoni och omsorg. Be om nycklar och nyckelpersoner för att nå in i nya kulturer. Be om tro och mod
 • Årsmotto för 2018.
  Be att vi inför 2018 ska få forma ett motto som skapar enhet, glädje och inspiration. Be också om att vi redan nu ska få forma ord och målsättningar som har profetisk skärpa inför det nya året. Be om tro och mod.
 • Efter ”Kungsporten 2020”.
  Det är endast drygt två år kvar till år 2020. Vi har under de senaste åren jobbat med målbilden som vi kallar Kungsporten 2020. Hur ser målbilden ut efter 2020? Oavsett om vi fortsätter med samma målbild eller förändrar den behöver vi under de kommande två åren utvärdera och staka ut vägen för församlingens framtid. Hur ska Kungsporten 2030 se ut? Be om tro och mod.

 

Vad innebär det att fasta?

Läs om innebörden i att fasta och på vilka sätt du kan fasta HÄR.


Välkommen med att söka Gud inför framtiden!

/Kungsportskyrkans församlingsledning

Kungsportskyrkan

Välj enhet