Berit Simonsson till Kungsporten!

20 april | 18:30

Onsdag 20 april får vi besök av Berit Simonsson på Kungsporten Akademi. Berit är bibellärare och inspiratör inom OAS-rörelsen och kvällen kommer att handla om nåd och möjligheter. Rubriken är "En Gud som kommer oss till mötes".

Välkomna 18:30!
Läs mer om Kungsporten Akademi HÄR.

Kungsportskyrkan

Välj enhet