Årets motto och ny predikoserie: Stå upp och bygg!


Under visionsgudstjänsten i söndags presenterades mottot för 2015 - Stå upp och bygg!

De här trossatserna vill vi ska vara vägledande för oss i vårt arbete 2015:

  •  2015 vill vi få se församlingen stå upp i en ännu större frimodighet!
  •  2015 vill vi att alla medlemmar ska vara engagerade någonstans i församlingsbygget!
  •  2015 vill vi att många nya människor ska komma med i församlingsbygget, människor i olika åldrar, med olika personligheter och av olika etnicitet!
  •  2015 vill vi bygga med Bibeln!
  •  2015 vill vi bygga med bönen!
  •  2015 vill vi bygga med tillbedjan!
  •  2015 vill vi bygga med Anden!

Läs mer HÄR.

Årets första predikoserie kommer att heta just "Stå upp och bygg". Serien sträcker sig över en stor del av våren och startar söndag 1 februari.

Kungsportskyrkan

Välj enhet