Träff för alla musiker och sångare

Söndag 6 oktober | 12.30


Den 6 oktober har vi en viktig träff för dig som på något sätt är engagerad i musiken i Kungsportskyrkan. Det är också ett tillfälle för dig som vill använda din musikaliska gåva mer, eller ännu ej hittat din plats inom musiken hos oss.

Vi vill med träffen starta arbetet med en ökad bredd av musik i vår församling. Det är något som många uttryckt önskemål om. Vi ser fram emot att få se nya personer engagera sig med sina musikaliska gåvor. Och vi vill gärna att du som varit med i församlingen en längre tid också kommer med.

Vi samlas kl.12.30, i Johannes direkt efter gudstjänsten med en enklare lunch.

Därefter startar vi gemensamt för att sedan dela upp oss efter våra olika musikaliska intresseområden. Lovsång, Kör, Musikal, Solosång, Instrumentalt, eller andra områden som det finns intresse av att utveckla.

Anmälan:
Du som vill vara med anmäler dig senast 3 oktober till maria.hessel@kungsporten.com

Hoppas du vill vara med!


Hälsningar

Musikrådet

Kungsportskyrkan

Välj enhet