Bön - från påsk till pingst

Bönesatsning i Kungsportskyrkan

Vecka 6

Vi går nu in i den sjätte veckan av vår böneperiod som vi kallar ”Bön från påsk till pingst”. Den här veckan omfattar den 21-27/5 och under den veckan ber vi för världen. Gud älskade den här världen så högt att Han gav oss det bästa Han hade; sin enfödde Son. Gud har inte förändrats och därför kan vi veta att Han fortfarande älskar hela vår värld. (Joh. 3:16)

På den första pingstdagen skedde ett språkunder som gjorde så att alla som var i Jerusalem fick höra om Guds väldiga gärningar på sina egna språk. Lukas skriver: ”I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas.” (Apg. 2:5-6) Gud kan tala alla världens språk. Och eftersom Han älskar hela världen så vill Han att alla ska få höra om Hans väldiga gärningar på sitt eget språk. När den helige Ande kom över de första kristna så startade en missionsrörelse som inte är fullbordad förrän evangeliet har nått fram till jordens yttersta gräns och blivit etablerat där. ”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg. 1:8)

  • Låt oss be för alla världens ledare. Paulus uppmanade till bön föralla i ledande ställning. Den här världens ledare står nu inför gigantiska utmaningar. De behöver våra förböner och den vishet som kommer från ovan. (1 Tim. 2:1-2)

  • Låt oss be för alla som just nu lider svårt i vår värld. Vi ber för dem som drabbats av pandemin, som förlorat nära och kära, som befinner sig på flykt, som lider av sjukdom, fattigdom, svält, arbetslöshet, ensamhet och hopplöshet. (Matt. 9:35-36)

  • Låt oss be om att den här coronapandemin ska få klinga av. Pandemin slår hårt både mot människors hälsa och världens ekonomi. Som vanligt är det också de fattiga som drabbas värst. Vi ber därför att pandemin ska få klinga av. (Matt. 12:21)

  • Låt oss be för våra missionärer. På vår hemsida hittar du information om vårt missionsarbete under fliken ”Internationellt arbete”. Gå gärna in där och be för vårt missionsarbete och för våra missionärer. Gud öppnar dörrar för dem till ett stort och omfattande arbete men de upplever nog också att motståndarna är många och motståndet stort. Därför behöver vi be för dem. (1 Kor. 16:9)

  • Låt oss be för den förföljda kyrkan. Idag får många av våra systrar och bröder lida svårt för sin tro. Vi har ett stort ansvar att be för den förföljda kyrkan. Deras lön kommer att bli stor i himlen men vi behöver be för dem att de ska orka hålla ut. (Matt. 5:10-12)

  • Låt oss be för de onådda folken. Guds stora Fadershjärta brinner för de onådda folken. Innan Jesus kommer tillbaks så ska missionsuppdraget ha fullbordats. (Matt. 24:14) För i den himmelska världen ska det finnas representanter för alla folk och stammar och länder och språk. (Upp. 7:9-10)

  • Låt oss be om att Gud sänder ut arbetare till sin skörd. På Jesu tid var skörden stor men arbetarna få. Vi tror att det är likadant idag. Låt oss därför be om arbetare till den skörd som nu behöver bärgas in. (Matt. 9:37-38)
  • Låt oss be om en kraftfull andeutgjutelse över hela vår värld. När vi nu närmar oss pingsthelgen 2020 så tror vi att vi ska slå följe med de första kristna upp till ”den övre salen”. De 10 dagarna mellan Kristi himmelsfärdsdag och pingstdagen tillbringade de i enig och uthållig bön. Där väntade de på att Anden skulle komma. I den situation som vår värld nu befinner sig i behöver vi be om en ny och kraftfull andeutgjutelse över hela vår värld. (Apg. 2:17) Den andeutgjutelsen ska, än en gång, förlösa en stark missionsvåg över världen. (Apg. 1:8)

Introduktion till bönesatsningen


Jesus är uppstånden! 
Ja, han är sannerligen uppstånden!
Vilken glädje att få fira påsk och minnas det största som hänt på den här jorden, att Jesus besegrade döden en gång för alla. Påsken i år föregicks av en bön och fasteperiod på 40 dagar både i Sverige men också runt om i hela världen. Inte kunde vi ana att våren 2020 skulle innebära att hela världen skulle sättas i karantän på grund av ett virus. På något sätt gick hela världen in i en fasta, fasta från nöjen, resor och vi blev mer eller mindre isolerade i våra hem.

Ljuset som lyser i mörkret
Vi tror att Gud står över pandemier och har full kontroll på läget. Han älskar den här världen och varje människa och är fast besluten att rädda så många som möjligt för evigheten. Kanske är vi i en tid som är unik där Gud på ett helt nytt sätt vill komma med sin helige Ande över jorden. Gud har talat genom sitt ord att i den sista tiden skall mörkret tillta men samtidigt skall ljuset lysa desto klarare. Vi tror att tiden fram till pingst kan få bli en tid av förberedelse, precis som lärjungarna fick ta del av Jesu uppmuntrande ord, hans helande kärlek och barmhärtighet innan han lämnade dem för sin himmelsfärd kan vi också få göra det. Vår oro kan få bytas ut mot hans frid, vår otro mot tro och övertygelse, vi får bli upprättade i hans överflödande kärlek. Vi får tillsammans som ett hjärta och en själ be om att bli fyllda av den helige Ande som aldrig förr. Gud älskar vår stad och bygd och vi vill be att hans rike skall få komma och att hans vilja skall få ske.

Låt oss be att ljuset skall få tränga undan mörkret och att hans barmhärtiga kärlek skall drabba våra liv så att så många som möjligt skall få se Honom.

Uppmuntran från Hans och Karin Jansson
Hans fick en bild från en broder för några veckor sedan som jag tror gäller allt Guds folk och som även vi som församling kan bli utmanade av.
Han såg en stor orkester som stod på en scen med en igendragen ridå framför sig. Alla i orkestern hade gjort sig redo och var ”färdig-övade”. Man hade stämt sitt instrument och var nu redo att börja spela så fort ridån gick upp. Vi tror att den bilden vill uppmuntra oss att verkligen gör den här perioden till en tid av förberedelse. Det kommer en tid då det gäller att vi är på tårna.

Från påsk till pingst
Vi som församling hade en bön och fastesatsning de två veckorna innan påsk. Vi vill nu fortsätta be fram till pingsthelgen, vill du fasta uppmuntrar vi till det. Torsdag är församlingens bönedag och varje torsdag fram till pingst kommer vi att lägga ut böneämnen för den vecka som följer.

Våra två huvudfokus kommer fortsatt att vara:
1. Att coronapandemin skall upphöra.
2. Att vi skall få uppleva en global andeutgjutelse och få se en stor skörd för Guds rike.

Kungsportskyrkan

Välj enhet