Åtgärder p.g.a spridningen av covid-19

Kungsportens riktlinjer p.g.a COVID-19


Uppdateraring 4 september 2020 kl. 12.00

Med anledning av Coronaviruset

VIKTIG INFORMATION TILL KONFERENSGÄSTER 2020-09-04

VIKTIG INFORMATION TILL FÖRSAMLINGEN 2020-03-26


Gudstjänst
Utifrån de nya bestämmelserna om förbud för allmänna sammankomster med fler än 50 personer kommer vi inte längre kunna fira gudstjänst i Kungsportskyrkan på vanligt sätt. Vi välkomnar dig att från och med söndag 29 mars fira gudstjänst med oss via livesänding på Youtube-länk. Gudstjänsten börjar som vanligt kl 10.30. Välkommen på Gudstjänst online!

Se gudstjänsten LIVE HÄR.

Andra samlingar
När det gäller övrig verksamhet följer vi myndigheternas rekommendationer vilket innebär att vissa samlingar gör en tillfällig paus. Se respektive verksamhet för information.

Barn och ungdom
När det gäller barn och ungdom följer vi uppmärksamt informationen som förmedlas från myndigheter och regering. Med anledning av stängandet av all skolverksamhet inom gymnasie-och vuxenutbildningen kan detta även komma att påverka Kungsportens verksamhet i dessa åldrar. Beslut som rör förändringar för Kungsportens barn-och ungdomsverksamhets öppettider meddelas här på hemsidan.

BREV TILL FÖRÄLDRAR

Vi uppmanar alla personer att följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridning. Personer som uppvisar symptom som förkylning, hosta, feber eller andningsbesvär ska enligt folkhälsomyndigheten stanna hemma och undvika samlingar. Personer uppmanas av samma myndighet att vara hemma minst 48 timmar efter det att du blivit frisk. Personer över 70 år rekommenderas av myndigheter att stanna hemma helt. Vid frågor om sjukdom eller symptom ska du kontakta sjukvården på 1177.

Med tanke på att situationen förändras dag för dag kan våra bedömningar rörande samlingar och
verksamhet förändras snabbt och nya beslut kan tas på kort varsel.
Vi ber er därför att vara uppmärksamma på uppdateringar på www.kungsporten.com/nyhet/corona

Vid frågor vänligen kontakta,

David Axelsson församlingens föreståndare | 0705-24 18 34 | david.axelsson@kungsporten.com
Ingemar Ericsson församlingens ordförande | 0768-72 98 27 | eric.ingo@gmail.com
Rebecka Udd verksamhetsledare för barnverksamheten | 0704-78 30 39 | rebecka.udd@kungsporten.com

Se EFKs uppmaningar till församlingar HÄR

Följ gärna EFKs facebooksida där de uppdaterar med positiva tips i "Helande & Hopp i corona-tider" HÄR

Kungsportskyrkan

Välj enhet