Samtalsstöd


Vårt samtalsstöd är tills vidare pausat. P.g.a coronaviruset har flera samtalsledare behövt ta ett uppehåll den här perioden, vilket gör att vi inte har samma resurs som tidigare att ta emot nya konfidenter. 

Du är välkommen att boka en tid för Rum för helande på Kungsporten i vår.
 
Det finns också möjlighet att söka samtalshjälp hos kristna terapeuter i Jönköping, se http://halvorsenkonsult.se/,  https://www.manniskapavag.se/
 
Om du har frågor rörande detta är du välkommen att kontakta Annakarin Steen på samtal@kungsporten.com.

Kungsportskyrkan

Välj enhet