• Start Själavårdskurs

-

Kom och bli utrustad!
Under hösten 2021 erbjuder vi en ny omgång av Kungsportskyrkans Själavårdskurs helt digitalt. Vår längtan är att se oss ”vanliga” efterföljare till Jesus bli utrustade till att beröra våra medmänniskor på samma sätt som Jesus berörde dem han mötte. Kursen genomförs helt digitalt.

Läs mer och anmäl dig på kungsporten.com/sjalavardskurs


  
  

Tillbaka

Kungsportskyrkan

Välj enhet