• Sånggudstjänst 70+

Sånggudstjänst utomhus på Kungsporten för dig som är 70 år och äldre. Vi kommer sjunga många av våra älskade sånger tillsammans, det blir predikan och nattvardsfirande.

För att vi ska veta hur många platser vi ska förbereda, ber vi dig anmäla dig till Annakarin Steen på 
annakarin.steen@kungsporten.com eller ringa 036-38 97 80.


  
  

Tillbaka

Kungsportskyrkan

Välj enhet