• Ord & Fika

Tisdagar (14:00-16:00)

Välkommen till Ord & fika - en mötesplats med gemenskap för dig som har ett annat förstaspråk än svenska. Vi samtalar om tro, kultur och traditioner, vi fikar och bygger vänskap med varandra.

Tisdagar 14.00-16-00. Läs mer på kungsporten.com/ordochfika

Plats: Gemenskapens hus


  
  

Tillbaka

Kungsportskyrkan

Välj enhet