• Ord & Fika

Tisdagar (13:00-15:00)

Välkommen till Ord & fika - en mötesplats med gemenskap för dig som har ett annat förstaspråk än svenska. Vi samtalar om tro, kultur och traditioner, vi fikar och bygger vänskap med varandra.

Tisdagar 13.00-15-00. Läs mer på kungsporten.com/ordochfika


  
  

Tillbaka

Kungsportskyrkan

Välj enhet