• Ord & Fika

Måndagar (14:00-16:00)

Välkommen till Ord & fika - en mötesplats med gemenskap för dig som har ett annat förstaspråk än svenska. Vi samtalar om tro, kultur och traditioner, vi fikar och bygger vänskap med varandra.

Måndagar 14.00-16.00. Läs mer på www.kungsporten.com/ordochfika

  
  

Tillbaka

Kungsportskyrkan

Välj enhet