• Kvinnofrukost "Möte med New age ur kristen synvinkel"

Många söker idag i nyandlighet... Hur påverkar det mig? Välkommen till kvinnofrukost på Kungsporten med undervisning av Gunilla Svensson, blandat med Stephanie Capdevilas upplevelser. Stephanie berättar om hennes väg in i det nyandliga och hennes väg ut ur förvirringen och sökandet...

Biljetter: 110 kr. Säljs i Kungsportens café till 18 oktober.


  
  

Tillbaka

Kungsportskyrkan

Välj enhet