• Kungsporten Intro

Funderar du på att bli medlem i församlingen? Välkommen till Kungsporten Intro direkt efter gudstjänsten. Vi bjuder på lättare lunch och någon av pastorerna berättar mer om Kungsporten. Anmälan till receptionen: 036-38 97 80.


  
  

Tillbaka

Kungsportskyrkan

Välj enhet