• Gudstjänst

Gudstjänst kl. 10.30 i kyrksalen. Predikan, nattvard, lovsång, förbön och mycket mer. Läs mer under kungsporten.com/kungsportskyrkan-gudstjanster. We offer translation into English in our services.

Talare: David Axelsson

Varmt välkommen!

 

 


  
  

Tillbaka

Kungsportskyrkan

Välj enhet