• Dancing Kids

Onsdagar

Dancing Kids är för barn 3-5 år (från hösten det året man fyller 3 år till och med vårterminen det år man fyller 6 år). 

Onsdagar: 15.30-16.00 eller 16.10-16.40
Vi håller till i gympasalen.

Läs mer på www.kungsporten.com/kladdklang


  
  

Tillbaka

Kungsportskyrkan

Välj enhet