Kungsporten 20 år!

 

I höst är det 20 år sedan Kungsporten invigdes. Från höstterminen 2000 till höstterminen 2001 flyttade olika verksamheter in på Kungsporten etappvis. Den 17-18 november 2001 gick så församlingens invigning av lokalerna av stapeln.

Vi vill den här hösten i församlingen uppmärksamma att Kungsporten funnits i 20 år. Vi känner en stor tacksamhet över de gångna 20 åren och vi ser med spänning fram emot kommande år på Kungsporten.

Den 20 -21 november riktar vi våra blickar framåt och uppåt!

Lördag 20 november - "Inför tronen"

8:00-09:30 Öxnegården - Frukost, bön och lovsång för staden, medtag egen frukost och kaffe. 

10:00-13:00 Bön i kyrksalen - Kreativa böneplatser

14:00-15:30 Inför tronen - Gemensam lovsång stund 

15:30-19:00 Bön i kyrksalen - Kreativa böneplatser

19:00 Inför tronen - Gemensam lovsångskväll, fika som avslut

Det är även Rum för helande, läs mer om det HÄR

Söndagen den 21 november är det gudstjänst kl. 10.30. David Axelsson predikar, dop, offerdag och vi tar då även god tid i bön och lovsång för församlingen och framtiden.

Välkommen med att fira Kungsporten 20 år i höst. Det har bara börjat!

Nyheter & aktuellt

Kungsportskyrkan

Välj enhet