Häktesgrupp


Häktesgrupp

Häktesgruppen är en besöksgrupp bestående av team om två personer som varje söndag besöker intagna på häktet i Jönköping. Vår längtan är att visa Jesus kärlek. Det som driver oss är Jesus ord i Matteusevangeliet kapitel 25:

"För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig."

Om du är intresserad av ett långsiktigt engagemang i den här gruppen, är du välkommen att kontakta Annakarin Steen på omsorg@kungsporten.com.

Kungsportskyrkan

Välj enhet