Själavårdskurs

Kom och bli utrustad!

Du behöver inte vara terapeut eller psykolog för att kunna ha djupare samtal med de
personer du möter i din vardag och har i ditt sociala nätverk! Det handlar egentligen om
något så enkelt som att låta Herrens Ande få tillgång till mitt eget hjärtas rum, få lysa på det
som behöver komma fram i ljuset och få uppleva hur Han helar område efter område i mitt
hjärta. När jag har mött mitt eget mörker – lögnerna och försvaren som jag trott på och
skyddat mig själv med – är jag inte heller rädd för att möta andras sårighet. Och det helande
jag själv fått vara med om får jag ge vidare till andra. Det är bland det vackraste som finns!

Under våren 2020 kommer Kungsporten Omsorg starta upp en kurs i själavård. Vår längtan
är att se oss ”vanliga” efterföljare till Jesus bli utrustade till att beröra våra medmänniskor på
samma sätt som Jesus berörde dem han mötte. Denna kurs gäller alltså dig som längtar efter
en djupare intimitet med Jesus och att få se Honom röra vid människor som finns i din
vardag!

Föreläsare under terminen är John Breneman, Gunilla Ludvigsson, Birgitta Sjöström Aasa
samt Hanna Möllås.

Kursen kommer vara förlagd till Kungsporten under fyra helger – fredag-söndag v 5, samt
lördag-söndag v 9, 13 och 17. Mellan kurstillfällena arbetar man med kurslitteratur och egen
bearbetning.

Kursavgift: 1 750 kr – inkl föreläsningar, kurslitteratur och matpaket för helgerna. Avgiften
kan delas upp på tre månader.

Håll utkik efter mer information här.
För en icke-bindande intresseanmälan eller om du har frågor kring kursen, kontakta
Annakarin Steen på omsorg@kungsporten.com

Kungsportskyrkan

Välj enhet