Samtalsstöd

Brottas du med existentiella frågor? Befinner du dig i en livskris som du saknar verktyg att
kunna hantera? Behöver du en medmänniska att samtala med?
Alla människor drabbas av svårigheter någon gång i livet. Vi brottas med tankar på om livet
har någon djupare mening. Vi bär på oläkta själsliga sår som på olika sätt påverkar våra
relationer i nuet.
Oavsett om du bär på sår från händelser långt tillbaka i tiden eller om något nyligen inträffat
som kastat dig in i en kris, kan du behöva hjälp och stöd av en medmänniska som lyssnar på
din berättelse. En livskris innebär just detta: en händelse inträffar i livet som vi inte varit med
om på samma sätt tidigare och därför saknar vi verktyg att tolka och hantera situationen.
Det är klokt att söka hjälp! Det finns ingen skam i det; snarare tyder det på en styrka att våga
öppna sig och bli sårbar inför en medmänniska.
I vårt samtalsarbete får du möjlighet att träffa en av våra samtalsledare. De är överlåtna till
att ge dig en läkande samtalsprocess i en trygg miljö med den kristna tron i centrum.
Samtalsstödet är kostnadsfritt och utförs huvudsakligen ideellt.
Vi som är engagerade inom samtalsstöd tillämpar tystnadsplikt.
Tack för att du ger oss förmånen att få följa dig en bit på din livsväg!
Välkommen att kontakta Annakarin Steen på samtal@kungsporten.com för mer information.

Kungsportskyrkan

Välj enhet