• Talkshowgudstjänst

Talkshowgudstjänst "Varde ljus!" på Kungsporten kl. 10.30.

Tolkning till engelska/translation to English.
Gemenskap och fika efter gudstjänsten.

Varmt välkomna!


  
  

Tillbaka

Kungsportskyrkan

Välj enhet