• Språkcafé

Tisdagar (18:30)

Språkcafé tisdagar kl 18:30-20:00 för personer med utländsk bakgrund. Vi vänder oss främst till dig som läser SFI - Svenska för invandrare.

På språkcaféet får du möjlighet att samtala på svenska. Det är ingen undervisning utan du får möjlighet att över en kopp kaffe, träna dig i att tala svenska tillsammans med andra.

Läs mer på www.kungsporten.com/sprakcafe


  
  

Tillbaka

Kungsportskyrkan

Välj enhet