• Kungsporten Intro

Funderar du på att bli medlem i församlingen? Välkommen till Kungsporten Intro! Vi bjuder på fika (fralla) och någon av pastorerna berättar mer om Kungsporten. Anmälan till receptionen: 036-38 97 80.


  
  

Tillbaka

Kungsportskyrkan

Välj enhet