• Kungsporten Akademi ONLINE

Kungsporten Akademi ONLINE är kvällar av undervisning i relevanta ämnen för alla intresserade, oavsett ålder.

Läs mer på www.kungsporten.com/kpakademi


  
  

Tillbaka

Kungsportskyrkan

Välj enhet