• Bönesamling

Istället för Kungsporten Akademi samlas vi för bön i kyrksalen kl. 18.30.


  
  

Tillbaka

Kungsportskyrkan

Välj enhet