• Uppståndelsegudstjänst

-

Uppståndelsegudstjänst i samband med påskkonferensen Tre dagar kl 10:30. Predikan, lovsång, förbön och mycket mer.
Tolkning till engelska/translation to English.

Påskvandring för barnen. Inget Miniland.

Talare: Lisa Fredlund

Gemenskap och fika efter gudstjänsten.

Varmt välkomna!


  
  

Tillbaka

Kungsportskyrkan

Välj enhet