• Gro

Torsdagar (19:00-21:00)

Gro är en mötesplats för Unga Vuxna där varje tillfälle gästas av en talare som undervisar om ett aktuellt ämne eller utifrån Bibeln. Kvällarna innehåller även tid för samtal, fika, gemenskap och andakt.

Läs mer på www.kungsporten.com/gro


  
  

Tillbaka

Kungsportskyrkan

Välj enhet