• SEVEN TIMES

-

Vi firar gudstjänst under församlingsdagen "Seven times" på plats i Kungsporten uppdelat i sju olika tillfällen med max 40 deltagar per gudstjänst.

Läs mer om hur du anmäler dig på kungsporten.com/nyhet/forsamlingshelg20


  
  

Tillbaka

Kungsportskyrkan

Välj enhet