• Böneveckor

-

Ett bedjande folk

Vi vill söka Gud och hans vilja för oss 2021 och kommer att inleda året med böneveckor 3-17/1. Läs mer på kungsporten.com/nyhet/ettbedjandefolk


  
  

Tillbaka

Kungsportskyrkan

Välj enhet